Godlo

Zbiórka plastikowych nakrętek na leczenie Maii

Przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu wręczyli klasie drugiej dyplom uznania
i upominki za największą aktywność w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020 w akcji charytatywnej – zbiórce plastikowych nakrętek na leczenie Maii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję
i zachęcamy do pomagania.