Godlo

Patron

 

17 września 2006 roku odbyło się nadanie naszej szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Dzień ten powiązany był z jubileuszem 40-leciem szkoły. Sztandar ufundowali rodzice uczniów i przekazali go uczniom również 17 września 2006 roku.

Patron szkoły szczególna tożsamość. To szczególna podstawa działań wychowawczych, postaw, zachowań, wzajemnych oddziaływań, relacji i istnienia w środowisku. 

Henryk Sienkiewicz dlaczego właśnie jego imię?

Cała twórczość tego pisarza to hymn ku czci naszej Ojczyzny, bohaterskie zmagania narodu na przestrzeni dziejów, krzepienie serc naszych rodaków w trudnych dla ojczyzny chwilach. W twórczości Henryka Sienkiewicza spotykamy się z ponadczasowymi wartościami, które są i pozostaną bliskie każdemu Polakowi- miłość do Boga i Ojczyzny, honor, obowiązek, solidarność, rodzina.

 

Będziemy się strać sprostać jego ideałom. 

 

Związki Henryka Sienkiewcza z ziemią naszego regionu:

- Według metrykalnych akt parafii Bukówno koło Radzanowa Józef Sienkiewicz, dziad Henryka osiadł w Grotkach po zaślubieniu Anny Kolumna Oborskiej w dniu 20 kwietnia 1803 roku.

- Sławno, znajdujące się w parafii Cerkiew, posiadł Jan Chryzostom Cieciszowski, który był stryjem matki naszego patrona.

- W podwszeszczowskim Wygnanowie urodziła się młodsza siostra Henryka – Aniela Paulina Stefania dnia 29 czerwca 1848 roku, zaś w Potkannie koło Wrzosu, druga – Maria Helena Emilia 1 marca 1851 roku.

 

Nadanie naszej szkole imienia Henryka Sienkiewicza - 17.09.2006 r.