Godlo

Nauczyciele

 

1. Edyta Sztyler – dyrektor (muzyka)
2. Tomasz Celuch – wicedyrektor ( matematyka)
3. Agnieszka Zep – n-l (informatyka, zaj. korekcyjno-kompensacyjne)
4. Alina Pastucha – n-l (nauczyciel wspomagający w edukacji wczesnoszkolnej)
5. Aneta Bartosiak – n-l (edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja)
6. Renata Nowacka – n-l (eduk. wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, technika)
7. Anetta Grunt – n-l (wychowanie przedszkolne, chór szkolny)
8. Maria Bujak – n-l (edukacja wczesnoszkolna, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze)
9. Agnieszka Romanowska – n-l (matematyka, informatyka, geografia)
10. Monika Ziółek – n-l (wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, SKS, zaj. sportowo- rekreacyjne, świetlica)
11. Agnieszka Grzmiel – n-l (nauczyciel wspomagający w edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacja)
12. Agnieszka Ciechowicz – n-l (j. polski, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica)
13. Joanna Wójcik – n-l (j. polski, koło przedmiotowe, koło teatralne, świetlica)
14. Elżbieta Słonecka – n-l (j. angielski, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, zaj. rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, świetlica)
15. Marzena Pruszkiewicz – n-l (biologia, plastyka, przyroda, koło przedmiotowe)
16. Anna Nowakowska – n-l (wych. fizyczne, zaj. sportowo-rekreacyjne, zaj. muzyczno-ruchowe, biblioteka)
17. Agnieszka Wesołowska – n-l (matematyka, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, koło przedmiotowe, biblioteka)
18. Sylwester Michalak – n-l (wych. fizyczne, technika, SKS, zaj. sportowo-rekreacyjne, świetlica)
19. Paweł Neska – n-l (historia, WOS, WDŻWR,)
20. Beata Jaworska – n-l (j. polski, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, koło przedmiotowe)
21. Ewelina Popiel – n-l (nauczyciel wspomagający, rewalidacja)
22. Monika Bąk – n-l (chemia, fizyka, matematyka, zaj. korekcyjno-kompensacyjne)
23. Marta Jagiełło – n-l ( j. angielski, koło przedmiotowe)
24. Paweł Zielinski – n-l (religia)
25. Marta Wrocławska – n-l (religia)
26. Anna Tomala – n-l (j. niemiecki, koła przedmiotowe, zaj. dydaktyczno - wyrównawcze)
27. Wasiel- Neska Katarzyna (wychowanie przedszkolne)
28. Milena Skabek – n-l (wychowanie przedszkolne)
29. Małgorzata Kucharska – n-l (wychowanie przedszkolne)
30. Alicja Syta – pedagog szkolny
31. Aneta Wójcik – logopeda
32. Agnieszka Szybowicz – logopeda