Godlo

Dyrektor

 

Dyrektorem

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie

jest mgr Edyta Sztyler