Godlo

Biblioteka szkolna

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

DNI TYGODNIA

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK     A. Wesołowska

                              A. Nowakowska

   7.50 – 11.50                 12.35 – 13.35 

 10.50 – 11.50                 12.40 – 15.10

WTOREK                 A. Nowakowska

 

   9.00 – 12.30        

 

ŚRODA                    A. Nowakowska

                               A. Wesołowska

 

   7.00 – 10.30                 12.45 – 15.15

 10.40 – 12.40   

 

CZWARTEK           A. Nowakowska

 

   7.00 – 10.00

PIĄTEK                   A. Nowakowska

                               A. Wesołowska

 

   7.45 –   9.45                 10.40 – 12.40

   8.45 – 11.45

 

Podczas nauki zdalnej biblioteka szkolna czynna:
 
poniedziałek -        9.30 - 11.30
środa -                   9.30 - 11.30
czwartek -              8.00 - 10.00
 
Zapraszamy
 


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE:
Anna Nowakowska
Aneta Bartosiak
Agnieszka Wesołowska

 

Do najważniejszych zadań biblioteki szkolnej należą:

 • udostępnianie książek i innych materiałów informacyjnych,
 • wypożyczanie indywidualne do domu dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych  szkoły i rodziców,
 • udostępnianie księgozbioru podręcznego,
 • wypożyczanie materiałów do pracowni i klasopracowni,
 • wypożyczanie i przygotowywanie materiałów bibliotecznych na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne,
 • zakup nowych materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami czytelników,
 • poszukiwanie i korzystanie z różnych form sponsoringu (dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, darczyńcy),
 • kontynuacja współpracy z Hurtownią „Taniej Książki” w Tuliszkowie,
 • konsultowanie potrzeb czytelników,
 • aktualizacja wykazu lektur i listy czytelników,
 • zakładanie kart nowym czytelnikom biblioteki,
 • rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo i kompetentną konsultację,
 • wdrażanie uczniów do pracy z książką i innymi dokumentami,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 • opieka nauczyciela bibliotekarza nad korzystającymi z wypożyczalni (porada, rozmowa, fachowa pomoc i inspiracja),
 • tworzenie inspirujących wystawek,
 • pasowanie na czytelnika Biblioteki uczniów klas pierwszych,
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów oświatowych,
 • orientacja i realizowanie potrzeb nauczycieli w zakresie metodyki,
 • systematyczne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych w celu podwyższania jakości jej pracy (w miarę możliwości finansowych).

Biblioteka nasza promuje głośne czytanie książek w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” z zaangażowaniem aktywu bibliotecznego oraz nauczycieli. 

Uczniowie najchętniej wypożyczają lektury, książki przygodowe, science – fiction, młodsi czytelnicy – baśnie i wiersze J. Tuwima I J. Brzechwy. Posiadamy tzw. Zbiory Specjalne, czyli audiobooki i filmy DVD oraz programy multimedialne do tablicy interaktywnej.

 

 

Biblioteka szkolna to miejsce, w którym uczniowie wypożyczają lub czytają w czytelni ciekawe książki, lektury szkolne, czasopisma czy inne interesujące ich pozycje. W pomieszczeniu tym panuje cisza i spokój, aby czytający mogli się skupić. Każdy uczeń może z biblioteki  wypożyczyć książki po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem biblioteki i czytelni. Biblioteka nasza wzbogaciła się o ponad 200 pozycji. Są to lektury, książki współczesnych autorów dla młodzieży oraz bardzo kolorowe i pięknie wydane książeczki dla najmłodszych, które swą szatą graficzną zachęcają do czytania. W ramach promocji czytelnictwa w bieżącym roku szkolnym będzie kontynuowane głośne czytanie uczniom w czasie porannych zajęć świetlicowych. Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki lub czasopisma na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

 8. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane dyplomy lub nagrody na koniec roku szkolnego.

 

REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

 3. Zabrania się wnoszenia do biblioteki jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.

 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

 5. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

 6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenie materiałów bibliotecznych.

opracowała:  Anna Nowakowska – nauczyciel - bibliotekarz

 

Rok Moniuszkowski

 

KĄCIKI TEMATYCZNE

Biblioteka szkolna organizuje kąciki tematyczne, w których uczniowie znajdą pozycje książkowe o interesującej ich  tematyce. Już zorganizowano kącik z książkami o zwierzętach i o tematyce sportowej.