Godlo

Zasady korzystania z telefonów komórkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie

1. Na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych tylko za zgodą nauczyciela.
2. Telefony powinny być wyciszone (bez wibracji).
3. Jeśli uczeń skorzysta z telefonu bez pozwolenia, złamie zasady określone w punkcie 1 i 2, zobowiązany jest wtedy do wyłączenia telefonu i oddania go wychowawcy.
Tylko rodzic może odebrać telefon dziecka, po uzgodnieniu z wychowawcą.
4. Szkoła nie odpowiada za wszelkie szkody związane z telefonem.
5. W szkole obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania filmów oraz udostępniania ich bez zgody osoby, której to dotyczy.
6. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów podczas obiadu.
7. Obowiązuje zakaz ładowania telefonów w szkole.
8. Można słuchać muzyki tylko przez słuchawki, nie można przynosić do szkoły głośników.
9. Uczniowie mogą używać telefonów i głośników na wycieczkach szkolnych tylko za zgodą nauczyciela i na określonych przez niego zasadach.
10. Cała społeczność szkolna powinna reagować na niewłaściwe zachowania uczniów z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Regulamin opracowano w trakcie debaty w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.