Godlo

Rekrutacja

REKRUTATACJA UCZNIÓW
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
I KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W ROGOLINIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2018/2019 

 

Rekrutacja obejmuje:
- do oddziału przedszkolnego dzieci 3, 4, 5, 6 - letnie (rocznik 2015, 2014, 2013, 2012)
- do klasy pierwszej dzieci 7 - letnie (rocznik 2011).

Szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego określone zostały zarządzeniami Wójta Gminy Radzanów z 2018 r.

- Zarządzenie Wójta Gminy Radzanów (rekrutacja odział przedszkolny)
- Zarządzenie Wójta Gminy Radzanów (rekrutacja klasa I)

Zasady rekrutacji:
1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
2. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

 

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły: wtorek w godz. 8:00–15:00, czwartek w godz. 8:00–15:00 oraz piątek w godz. 8:00–11:30.

Oddział przedszkolny
- Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
- Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego + załączniki
- Uzupełnienie wniosku do oddziału przedszkolnego - II etap postępowania rekrutacyjnego + załączniki
- Oświadczenie woli

Klasa pierwsza
- Zgłoszenie dziecka do kl. I z obwodu
- Wniosek o przyjęcie do kl. I spoza obwodu + załączniki
- Oświadczenie woli