Godlo

Rekrutacja

REKRUTACJA UCZNIÓW
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
I KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W ROGOLINIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja obejmuje:

  • do oddziału przedszkolnego dzieci 3, 4, 5, 6 - letnie (rocznik 2016, 2015, 2014, 2013)
  • do klasy pierwszej dzieci 7 - letnie (rocznik 2012).

 

Szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej (pobierz) i oddziału przedszkolnego (pobierz) określone zostały zarządzeniami Wójta Gminy Radzanów z 2019 r.

 

Zasady rekrutacji:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  2. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Zasady rekrutacji - pobierz

 

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły: w godz. 800 – 1500


- Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów) 


Oddział przedszkolny
- Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
- Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego + załączniki
- Uzupełnienie wniosku do oddziału przedszkolnego - II etap postępowania rekrutacyjnego + załączniki
- Oświadczenie woli

Klasa pierwsza
- Zgłoszenie dziecka do kl. I z obwodu
- Wniosek o przyjęcie do kl. I spoza obwodu + załączniki
- Oświadczenie woli