Godlo

Szkoła w Chmurze Microsoft

Z radością informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie dołączyła do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, czyli szkół które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.
 
Szkoła w Chmurze Microsoft to:
# Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielamipracownikamiuczniami rodzicami. Szkoła wykorzystująca technologię Microsoft do wsparcia zarządzania szkołą.
Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
# Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.