Godlo

  • Home
  • Aktualności
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr nr RPMA.10.01.04-14-c466/19 pn. Rozwój  edukacji  przedszkolnej  w Gminie Radzanów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020