Godlo

Konkurs plastyczny z okazji 100-LECIA URODZIN JANA PAWŁA II

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym z okazji 100 - LECIA URODZIN JANA PAWŁA II

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI: 100 - LECIA URODZIN JANA PAWŁA II


§ 1
Organizator konkursu

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie.
2. Opiekun konkursu: Marta Wrocławska – nauczyciel religii.

§ 2
Cel konkursu

1. Uwrażliwienie na wartości duchowe,
2. ukazywanie autorytetów,
3. przedstawienie sylwetki wielkiego Polaka,
4. umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych.

§ 3
Przedmiot konkursu

1. Wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej o tematyce związanej z osobą papieża Św. Jana Pawła II np. Portret Św. Jana Pawła II lub wizerunek postaci.
2. Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż A4
i nie większym niż A3.

§ 4
Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Rogolinie.
2. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach klasy I - III i klasy IV – VIII.

§ 5
Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca musi być wykonana samodzielnie przez jednego Uczestnika. W konkursie nie biorą udziału zespoły ani grupy.
3. Uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.
4. Prace mogą być wykonane następującymi technikami:
a) rysunkową (kredki, pisaki, flamastry);
b) malarską (farby: akwarela, plakatowa, olejna);
c) wydzieranką lub wycinankową (z papieru, bibuły);
d) techniką mieszaną;
e) wykonane przy użyciu plasteliny, gliny, materiałów roślinnych, produktów spożywczych i przemysłowych oraz innego tego rodzaju materiałów.

§ 6
Nagrody

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną do niego zakwalifikowane.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
3. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę:
a. estetykę wykonanych prac,
b. kompozycję,
c. dobór materiałów,
d. oryginalność,
e. umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu.
4. Nagrodami będą dyplomy i nagrody rzeczowe (rozdane po powrocie do szkoły) oraz oceny celujące cząstkowe z religii, uwagi pozytywne z zachowania.

 

§ 7 
Terminarz

Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę z przodu: imię, nazwisko i klasę.
Zdjęcia prac należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 31.05.2020r. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 10 czerwca 2020r.

§ 8

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy.