Godlo

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

20 września br. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W skład samorządu w obecnym roku szkolnym wchodzą:
Kamil Skrzypczyński – przewodniczący
Katarzyna Rylska – zastępca przewodniczącego
Natalia Sętkowska – sekretarz
Izabela Bubek
Natalia Bąk

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Marta Jagiełło
p. Sylwester Michalak