Godlo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1. września 2019 r., minęła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, dlatego nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w atmosferze zadumy. Nasza szkoła gościła w tym dniu wyjątkowych ludzi- osoby, które pamiętają okrutny czas wojny. Wspólnie z nimi wzięliśmy udział w akcji "Przerwany Marsz".

Na uroczystość przybył Pan Sławomir Kruśliński Wójt Gminy Radzanów . Obecne były również poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych : Poczet Sztandarowy OSP w Radzanowie, Poczet Sztandarowy OSP w Ratoszynie, Poczet Sztandarowy OSP w Kadłubskiej Woli.

Dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Młodzież z lat trzydziestych , to dzisiaj nasze Babcie i nasi Dziadkowie, Polskie Dzieci Wojny - świadkowie tamtych tragicznych dni. Przedstawicieli wojennego pokolenia przybyli do naszej szkoły na inaugurację nowego roku szkolnego 2019/2020, aby w symboliczny sposób dokończyć swoją przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co robili dla Polski.
Po obejrzeniu krótkiej pantomimy , która odzwierciedlała symbolikę akcji , wysłuchaliśmy wzruszający hymn "Spieszmy się kochać Polskie Dzieci Wojny". Następnie nastąpiło odczytanie i podpisanie Apelu Pokoju. Ten piękny i bardzo wymowny tekst został podpisany przez przedstawiciela pokolenia wojennego, przez Wójta Gminy Radzanów pana Sławomira Kruślińskiego , przez panią Dyrektor Edytę Sztyler , przez przedstawiciela Rady Rodziców oraz przez przedstawiciela uczniów. Apel Pokoju mogli podpisać wszyscy zgromadzeni na uroczystości.

Każdemu z gości wręczyliśmy podziękowanie i symboliczną różę ,która wyrażała naszą wdzięczność i szacunek. Po przejściu do klas mogliśmy posłuchać opowieści zaproszonych osób o trudnych i strasznych czasach wojny.
W nowy rok szkolny 2019/2020 wkroczyliśmy pełni energii ze świadomością , że mamy szczęście- chodzimy do szkoły w wolnym kraju.