Godlo

Relacja z VIII Spotkania z Absolwentami’2019

Tegoroczne Spotkanie z Absolwentami wypadło nam zorganizować w czasie pełnym niepewności. Jeszcze kilka dni przed Spotkaniem wielu wątpiło, czy zaplanowane kilka miesięcy wcześniej i „układane” z wielu puzzli wydarzenie – będzie mogło się odbyć, bowiem trwające protesty środowisk oświatowych obiektywnie mogły przekreślić nasze plany.

A jednak – na szczęście dla tradycji Spotkań z Absolwentami – z końcem kwietnia „życie szkoły powróciło” i 26 kwietnia, w ostatni piątek przed weekendem majowym, dopięliśmy nasze starania na ostatni guzik. VIII Spotkanie z Absolwentami’2019 - zrealizowaliśmy zgodnie z planem i umowami.

Po raz pierwszy jednak – choć to Spotkanie z Absolwentami Publicznego Gimnazjum w Rogolinie – nasi absolwenci spotkali się w Publicznej Szkole Podstawowej (z oddziałami gimnazjalnymi) w Rogolinie. Inna nazwa i typ szkoły, ale: te same miejsca, klasopracownie, nauczyciele, ci sami koledzy… Jak wszystkie Spotkania, tak i tegoroczne – otworzyła Pani Dyrektor Edyta Sztyler; jak zwykle – Spotkanie poprowadzili uczniowie, jak zawsze – sztab organizatorów zapewnił sprawną organizację wydarzenia. I jak od 8-miu lat – znów w finale zabrzmiał zespół Queen, by świadomość, że uczestniczymy w czymś wyjątkowym, opartym na współdziałaniu i dobrej woli tak wielu młodych ludzi – była powodem do dumy. Bo Spotkania z Absolwentami, jakie mają miejsce w Rogolinie – są unikalną w skali regionu formą doradztwa zawodowego; są już marką tej szkoły. Świadczą o dojrzałości młodzieży i randze doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. W regionie trudno znaleźć podobne eventy, mamy więc czym się pochwalić.

Po raz pierwszy przed trudnym wyborem: co dalej po szkole podstawowej? - stanęli tegoroczni ósmoklasiści. A razem z nimi (choć jeszcze dla nich czas) -młodsi o rok uczniowie klas VII-mych. Dla tej grupy uczestników możliwość spotkania i rozmowy z absolwentami – reprezentantami poszczególnych szkół – była bardzo potrzebna. W wielu przypadkach – decydująca.  W nieco bardziej komfortowej sytuacji byli gimnazjaliści (oni uczestniczyli już trzeci raz w Spotkaniu z Absolwentami); dla tej grupy tegoroczne Spotkanie było przysłowiową „kropką nad i”.

Od ubiegłego roku formuła Spotkań z Absolwentami składa się z dwóch różnych części (tu: porządek spotkania). W części I-szej (do przerwy) organizujemy World-Cafe: absolwenci zasiadają przy stoiskach reprezentowanych szkół, a uczniowie naszej szkoły (klas III gimnazjalnych, klas VIII i VII szkoły podstawowej) – wędrują w ustalonym porządku po kolejnych stoiskach i zasiadają do rozmów. Zbierają informacje, ulotki, a nawet promocyjne gadżety oraz korzystają z doradztwa starszych kolegów. Na większości stoisk stworzono  możliwość obejrzenia prezentacji czy filmów promujących daną szkołę ponadpodstawową/ ponadgimnazjalną. W części II-giej – tradycyjnie zapraszamy Gości do otwartych, na forum, wypowiedzi. Także – odpowiedzi na  często dociekliwe pytania (tu: Lista pytań) prowadzących / konferansjerów. Z tą niełatwą rolą zmierzyli się w tym roku: Karolina Ciechowicz, Kasia Wieteska i Mateusz Petrzak. Patrząc na przebieg Spotkania i efekty (zbieramy informacje zwrotne od wszystkich „udziałowców” SzA)  - trudno ocenić, która część wydarzenia jest cenniejsza z punku widzenia celów, które chcemy osiągnąć dzięki Spotkaniom. Naszym zdaniem obie części się dopełniają, a cała idea Spotkań – znakomitym momentem do zamknięcia podjętych (lub uruchomienia kolejnych) działań szkoły z obszaru doradztwa zawodowego na rzecz uczniów.

W tegorocznym, VIII-mym Spotkaniu z Absolwentami uczestniczyło 48-miu absolwentów Publicznego Gimnazjum w Rogolinie (patrz: Lista uczestników). Zaprosiliśmy dużo większą grupę, ale z różnych względów nie wszyscy mogli wziąć udział. Zorganizowaliśmy na sali gimnastycznej 13 stoisk, przy których spotkali się face-to face absolwenci z uczniami (w części I: World-Cafe). W grupie 40-tu absolwentów – obecnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych znaleźli się reprezentanci 12-tu szkół: LO w Białobrzegach i ZSP w Białobrzegach, 8-miu szkół (lub zespołów szkół) w Radomiu oraz dwóch szkół z Warszawy.  Jak od kilku lat – w Spotkaniu uczestniczyli także nasi absolwenci - studenci oraz ci, którzy są już obecni na rynku pracy. Ich ścieżki edukacyjno-zawodowe i doradztwo – to szansa na formowanie bardziej odległych celów (studia, praca) i planów długofalowych dla naszych uczniów. Najstarsza grupa absolwentów „informowała i doradzała” w BOX-ie (stoisko wspólne dla studentów i pracujących). Przygotowaliśmy graficznie ich szkolno-zawodowe biografie na identyfikatorach (patrz: ścieżki kształcenia/identyfikatory). Otrzymali także czas do wystąpień na forum (jak ich młodsi koledzy – absolwenci /uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) i tam dopowiadali swoje historie… Można powiedzieć – historie arcyciekawe!

Niezwykle miłym akcentem Spotkań z Absolwentami są integracyjne spotkania przy kawie, herbacie i ciastach, przygotowanych przez uczniów klas najstarszych (a częściej ich mam – za co mamom pięknie dziękujemy). Tak było i w tym roku.  Dzięki nim czujemy, że znów jesteśmy razem i że na tę chwilę czas można zatrzymać tu, w Rogolinie, wrócić do szkolnych lat i wspominać dobre chwile nieraz z łezką w oku…

Dziękujemy gorąco naszym Gościom. Pisemne podziękowania przekazaliśmy wszystkim zaproszonym w pamiątkowych dyplomach, które na zakończenie wręczyła Pani Dyrektor Edyta Sztyler (patrz: 1, 2). Oficjalnie i formalnie złożyliśmy  także (drogą pocztową) podziękowania na ręce dyrektorów szkół, które reprezentowali nasi absolwenci (patrz: przykładowe podziękowanie)

Po VIII Spotkaniu z Absolwentami zostały tylko wspomnienia. Także – parę zdjęć (tutaj) i krótka video-relacja (tutaj). Zapraszamy do wędrówki po śladach z VIII SzA’2019 oraz do historii poprzednich Spotkań (patrz: zakładka Doradztwo Zawodowe=> Archiwum: ciekawe działania i przedsięwzięcia=> Spotkania z Absolwentami - http://n.psprogolin.pl/index.php/archiwum-ciekawe-dzialania-i-przedsiewziecia ).

 

opr. A. Wierzchowska-Szymanek
zdjęcia i video: P. Kuligowska
montaż filmu: KJ