Godlo

Pierwszy dzień wiosny

21 marca, jak tradycja nakazuje, uroczyście pożegnaliśmy zimę i bardzo radośnie powitaliśmy wiosnę. Dzień ten rozpoczął się prezentacją uczniowskich talentów na sali gimnastycznej, następnie pod okiem wychowawców uczniowie klas 0 – VI przygotowywali zdrowe kanapki   i sałatki. Najedzeni i zadowoleni, chociaż pogoda nie wyglądała zbyt obiecująco, w barwnym korowodzie udaliśmy się na pierwszy wiosenny spacer. Przygotowana przez klasę IVb ekologiczna marzanna została wrzucona do pobliskiej rzeczki. Mamy nadzieję, że wiosna na dobre już u nas zagości.