Godlo

Informacja dla rodziców dotycząca strajku nauczycieli

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.
Informujemy, że pomimo strajku, Egzaminy: Gimnazjalny i Ósmoklasisty odbędą się według obowiązującego terminu, ustalonego przez CKE. Autobusy kursują według planu dowożenia.

 

---

 

Szanowni Rodzice. Informujemy, że nauczyciele naszej szkoły podjęli decyzję o przystąpieniu do strajku od dnia 08.04.2019r. Przystąpienie do strajku oznacza, że strajkujący nauczyciele nie będą prowadzili zajęć dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych.

 

 ---