Godlo

Aktywne Szkoły MultiSport

Udało się! Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła pomyślnie przeszła dwuetapowy proces kwalifikacji i już niedługo przystąpi do Rundy I Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport. Nasi uczniowie wezmą udział w innowacyjnej, interaktywnej formule testów sprawnościowych EuroFit+, wykorzystującej techniki multimedialne. Wykonując proste ćwiczenia (np. zwis na drążku, skok w dal z miejsca czy próbę równowagi), dzieci w warstwie fabularnej zmierzą się̨ z potworami z Galaktyki Bezruchu.

Co ważne, uczniowie rywalizują̨ tylko jako grupa – na poziomie klasy i szkoły, wiec nie konkurują̨ miedzy sobą̨. Jedynym indywidualnym wyzwaniem jest poprawienie swojego wyniku w Rundzie II!

Po zakończonej Rundzie I, zespół Aktywnych Szkół MultiSport opuści szkołę na dwanaście miesięcy, podczas których będziemy realizować cele wypracowanego w etapie rozgrzewki Planu Treningowego i sukcesywnie zwiększać poziom codziennej aktywności w szkole. Po roku zespół ASM wróci do nas w ramach Rundy II, aby ponownie przeprowadzić testy sprawnościowe EuroFit + i porównać je z wynikami z Rundy I.

 

Czym jest program Aktywne Szkoły Multisport?

Aktywne Szkoły MultiSport to program, którego fundatorem jest firma Benefit Systems, a za realizację odpowiada Fundacja V4Sport z Wrocławia. Jego celem jest wpisanie ruchu w DNA szkół i ponowne wyrobienie w dzieciach nawyku ruszania się. W pierwszej edycji programu na Dolnym Śląsku ponad 9 tysięcy dzieci wzięło udział w międzyszkolnym turnieju, w którym mierzyli się w multimedialnym teście sprawności fizycznej opartym o standard EuroFit Test.

Każda z zakwalifikowanych placówek przystąpi do testu dwukrotnie, w odstępie dwunastu miesięcy. O końcowym sukcesie zadecyduje osiągnięty w tym czasie progres w zakresie wyników EuroFit+ i aktywnych zmian wprowadzonych w szkole. Więcej informacji
o programie ASM znajduje się na stronach:

https://aktywneszkoly.plhttps://www.facebook.com/AktywneSzkolyMultiSport/

 

Czym jest Europejski Test Sprawnościowy EuroFit+

Europejski Test Sprawności Fizycznej EuroFit to narzędzie stworzone do pomiaru poziomu sprawności fizycznej Europejczyków. Ideą powstania testu było zaprojektowanie metody badania, która bez względu na miejsce i okoliczności, da miarodajny, wystandaryzowany wynik, który łatwo jest interpretować i porównywać. EuroFit+ to tradycyjna metodologia wzbogacona o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wykonując ćwiczenia sprawnościowe uczestnicy przechodzą poszczególne misje, zdobywają punkty i kolejne poziomy w grze.

Więcej o ćwiczeniach:

https://aktywneszkoly.pl/htdocs/pdf/aktywne_szko%C5%82y_multisport.pdf

Pamiętajcie - aktywne dzieci radzą sobie lepiej!