Godlo

Zajęcia otwarte w klasie trzeciej

25 lutego 2019 roku w klasie III odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przewodnim celem zajęć było stworzenie dla rodzica niepowtarzalnej możliwości zobaczenia, jak jego dziecko odnajduje się w grupie szkolnej– jakie ma relacje z rówieśnikami, a także z nauczycielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje i wykonuje polecenia oraz jak prezentuje się poziom jego umiejętności na tle umiejętności rówieśników.

Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. W czasie lekcji mieli do wykonania przeróżne zadania związane z reklamą. Dzieci nie mają wykształconej intuicji oraz racjonalnego myślenia, dlatego chcą mieć wszystko, co aktualnie się reklamuje. Najnowsza lalka, gra czy inne zabawki stają się marzeniem dziecka. Tracą na tym oczywiście rodzice, którzy powoli nie nadążają za spełnianiem wszystkich zachcianek swoich pociech. Analizowaliśmy treści reklam, wyszukiwaliśmy pozytywne i negatywne aspekty reklamy, by w końcu w grupie zredagować w formie pisemnej pracę będącą reklamą naszej szkoły.

Podsumowaniem zajęć była praca w parach dziecko- rodzic, której wytworem miała być graficzna reklama szkoły w postaci plakatu.

Po zajęciach w czasie rozmowy podsumowującej rodzice dostrzegli walor wychowawczy zrealizowanego zagadnienia. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. Po spotkaniu zostały już tylko miłe wspomnienia oraz rozwieszone prace w galerii.

Wychowawczyni dziękuje wszystkim rodzicom za przybycie i udział w zajęciach.