Godlo

Projekt: NIEPODLEGŁA.

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność szkolna PSP im. H. Sienkiewicza przystąpiła do realizacji projektu ,,Niepodległa”.

Głównym celem naszych działań jest wzbogacenie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości, rozwijanie szacunku do tradycji i dorobku narodowego oraz kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej,  społecznej i kulturowej dzieci i młodzieży z własnym narodem. Zależy nam także na budowaniu wspólnej, międzypokoleniowej narracji o dokonaniach Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w zakresie nieustannego dążenia do wolności, godności i solidarności. Włączymy uczniów, nauczycieli, rodziców i całą społeczność lokalną we wspólne świętowanie obchodów. To ważny aspekt wychowawczy, gdyż będziemy kształtować postawy oparte na wspólnych Polakom wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka. Zwiększymy świadomość  historyczną, patriotyczną  i obywatelską uczniów. Odkryjemy  na nowo miejsca pamięci narodowej oraz  osoby – twórców wolności, czyli lokalnych bohaterów. 

Podstawowe działania polegają na przygotowaniu przez uczniów i nauczycieli, przy współpracy społeczności lokalnej, wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budowaniem przez Polskę niepodległości. Wystawa będzie miała charakter częściowo stały,  częściowo czasowy. Na początku roku szkolnego ogłosiliśmy  zbiórkę pamiątek,  nawiązaliśmy współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w celu pozyskania pamiątek; kontakt  z pasjonatami  historii  w celu pozyskania informacji na temat funkcjonowania gminy w II Rzeczpospolitej. Potrzebne zakupy to  gabloty i tablice ekspozycyjne,  sztalugi, ramy, materiały dekoracyjne. Zebrane zdjęcia i inne pamiątki utrwalimy w postaci papierowej, zeskanujemy, opiszemy, oprawimy pozyskane tylko na czas wystawy zdjęcia, wykonamy tapetę ścienną (jako element  tła wystawy) - mapę II Rzeczpospolitej. Dokonamy uroczystego otwarcia wystawy pod hasłem: NIEPODLEGŁA, udostępnimy wystawę do zwiedzania całej społeczności lokalnej.

Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie Gminnego Festiwalu Piosenki  Patriotycznej i Żołnierskiej  dla wszystkich szkół z terenu gminy. Festiwal będzie skierowany do uczniów w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy "0', klasy I - III, IV - VI, VII – VIII i III gimnazjum. Dzięki tej inicjatywie stworzymy okazję do rozwijania zainteresowań uczniów. Jednocześnie promujemy talenty, popularyzujemy pieśni i piosenki patriotyczne.

Zorganizujemy również wycieczkę do Warszawy, tematycznie związaną z odzyskaniem niepodległości i osiągnięciami II RP. Wyjazd obejmie zwiedzanie obiektów takich jak: Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Hotel Viktoria, Zamek Królewski, Liceum im. S. Batorego, Belweder, Gmach Ministerstwa Edukacji  Narodowej, Sejm i Senat. Warto przypomnieć, dlaczego właśnie te obiekty.

Pałac Prezydencki – miejsce spotkania marszałka Piłsudskiego z członkami niemieckiej Rady Żołnierskiej oraz pierwszy, po 123 latach, posterunek, gdzie na warcie stanęli polscy żołnierze,

Grób Nieznanego Żołnierza – najważniejszy z polskich monumentów upamiętniający tych, którzy w przeszłości walczyli o niepodległą RP,

Hotel Victoria – tu stał pałac Kronenberga, w którym marszałek Piłsudski rozmawiał
z członkami partii politycznych na temat powstania rządu narodowego,

Narodową Galerię Sztuki ,,Zachęta” – miejsce zamachu na pierwszego polskiego prezydenta – Gabriela Narutowicza. Na placu przed gmachem jest pomnik przedstawiający umierającego wojownika, który upamiętnia żołnierzy założonej przez Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej,  walczącej z rosyjskim zaborcą,

Zamek Królewski – w 1918 roku  siedziba Rady Regencyjnej,

Sejm i Senat – kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe,

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Liceum Batorego – pierwszy w niepodległej RP nowoczesny budynek szkoły, kuźnia kadr i przyszłych elit RP,

Belweder –siedziba  prezydenta, a potem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zorganizujemy spotkanie z osobami urodzonymi w okresie międzywojennym, świadkami historii. Przeprowadzimy wywiad środowiskowy o ludziach pamiętających okres międzywojenny, chcemy odszukać osoby mieszkające na terenie gminy urodzone w latach 1918 – 1939. Pragniemy zaprosić świadków historii na spotkanie z uczniami i nauczycielami w szkole. Przeprowadzimy rozmowy z sołtysami wsi, proboszczami, wyodrębnimy najstarszych mieszkańców gminy urodzonych w latach międzywojennych. Dokonamy  przeglądu ksiąg parafialnych. Pozyskamy informacje z dokumentów Publicznej Biblioteki w Radzanowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w poszukiwaniu eksponatów. Nawiążemy kontakt z radnymi Gminy Radzanów oraz emerytowanymi nauczycielami i pracownikami oświaty. Ważne jest to, aby społeczność szkolna i lokalna miała świadomość powagi całego przedsięwzięcia.

Projekt Niepodległa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koordynatorami projektu, którego działania zaplanowano na wrzesień, październik i listopad, są: B. Jaworska, T. Celuch, P. Neska.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.